Vi tilbyr styreledere og styremedlemmer i hele Norge

Styrer som blander dyktig intern kompetanse med ekstern står bedre rustet til å møte fremtiden og øke sine resultater.

For bedrifter tilbyr vi dyktige kandidater innen ledelse, forretningsforståelse, salg/markedsføring/merkevare, økonomi, jus, HR m.m. Det avhenger av type virksomhet og krav til kompetanse som stilles hos kommende styreleder / styremedlem.

For borettslag/sameier tilbyr vi profesjonelle styreledere/- medlemmer med solid erfaring i styrearbeid.

Oppdragsgivere er private og offentlige virksomheter, borettslag/sameier, samvirkelag m.m.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Ring 915 70 326 eller fyll ut dette skjema -> Kontaktskjema for å finne en styreleder eller et styremedlem.

make_most_of_your_board_anywherepad

Våre kandidater har erfaring fra offentlig og/eller privat sektor. God kjemi er et av nøkkelkriteriene i valg av person. Vi er derfor nøye med utvelgelsen i samarbeid med kunde.

For bedrifter er entilførsel av en ny styreleder eller nytt styremedlem er en rimelig måte å tilføre kompetanse på. Det er forventet at kandidaten skal tjene inn seg selv og skape økte resultater for bedriften.
For borettslag/sameier er dette en effektiv og hensiktsmessig måte å få profesjonalisert styrearbeidet.

For at endringer skal skje må de iverksettes.
Ring daglig leder Inger Marie Ellingsen i dag!
Telefon: 915 70 326 eller epost sl@styre-ledelse.no