Mange bedrifter har samme person i alle ledende roller

Hentet fra: pixabay.com

Ofte, i små- og mellomstore bedrifter er det samme person i flere roller. Det kan være markedssjef, kontorsjef, daglig leder, styreleder, styremedlem, varamedlem og bedriftseier.  Dette gir personen full kontroll. Du slipper å stå til ansvar for noen, og tar alle avgjørelser selv.

På den annen side blir dette den kjente «hatteleken». Når tar du på deg eierhatten? På hvilket tidspunkter er du i styremøte? Når skjer driftsmøtene og lignende? Det går ofte i ett, og det gis tid til refleksjon eller fremtidsvyer.

Ofte kan det være en fordel med en ekstern styreleder som setter fokus og struktur i virksomheten. Han/Hun bidrar til å skille de ulike rollene og profesjonaliserer virksomheten. Han/Hun kan dessuten være en dyktig sparringspartner som ser virksomheten utenifra og inn.