Strategi

Strategiseminar

Mange bedrifter snur strategiplanen fra året før, og fortsetter i gamle spor. «Det går så bra her hos oss» er et kjent utsagn. I dagens konkurransesituasjon kan det være utilstrekkelig. Nye konkurrenter kan dukke opp med alternative produkter og tjenester. Vi tilbyr dyktige eksterne personer som kan komme med innspill, idéer, fasilitere prosessen og bidra til bedre resultater.  I strategiprosessen kan vi være med på å utarbeide en handlingsplan som kan inneholde ulike mål innenfor:

  • økt omsetning
  • reduserte kostnader
  • høyere markedsandeler
  • bedre renommè
  • tiltak for å nå målene

Målgruppe: Avdelinger og bedrifter