Styre & Ledelse

Styre og Ledelse AS ble etablert i 1997 av Trond Crame AS ved siden av flere andre selskaper bla. konsulentselskapet Co-partner.

I desember 2014 kjøpte Inger Marie Ellingsen 100 % av selskapet etter et år som daglig leder og minoritetsaksjonær.

Målsettingen er å øke styre- og ledelseskompetansen i virksomheter i Norge.

Vi arbeider med eiere, styret, daglig leder og ansatte.