Bedriftsutvikling

Salg og generasjonsskifter

  • Vi bidrar i salgsprosesser, samt i kjøpsprosesser.
  • Verdivurderinger for kjøp eller salg
  • Taksering av eiendeler i forbindelse med verdifastsettelse ved generasjonsskifter eller private salg til AS

Selskapsstruktur og organisering

Vi gjennomgår selskapets struktur med langsiktig horisont. Formålet kan være:

  • Verdisikring
  • Virksomhetsstyring
  • Årsaksanalyser
  • Mål og målstyring
  • Spissing av fokus
  • Salg/Generasjonsskifte

Avtaler

Skal man skape verdier er de riktige avtaler helt avgjørende. Dette handler om din fremtid, dine drømmer og dine mål. De mange rådgivere i denne bransjen er jurister. Ofte kan dette være en utfordring når det kommer til å forstå hvilke avtaler man faktisk har inngått.

På bakgrunn av erfaring, og en mer praktisk og lettfattelig innfallsvinkel til denne viktige delen av din bedrift, lager vi dokumenter som alle kan forholde seg til.