Styreevaluering

Styreevaluering er et nyttig verktøy for å få styrer til å fungere bedre, bli mer effektive, og at hvert enkelt styremedlem bidrar fullt ut på sine områder.

Evalueringen kan benyttes av stiftelser, bedrifter, samvirker o.l.

Det er styrets medlemmer og de som eventuelt rapporterer til styret som bidrar i evalueringen.

Kontakt oss for mer informasjon: sl@styre-ledelse.no