Styrearbeid

Vi bidrar til kompetanseheving i styrearbeid i form av åpne dagskurs eller bedriftsinterne kurs.

Vi tilpasser gjerne kursene til din bedrift.

Kurs i styrearbeid

Vi tilbyr og rekrutterer styreledere og styremedlemmer i bedrifter. Les mer om dette her: Styrekandidater

Styreevaluering er et nyttig verktøy for å få styret til å fungere bedre og bli mer effektivt. Les mer om det her. Styreevaluering.