Effektive team

Målgruppe: Ledergruppe, mellomledere eller ansatte.

I dagens organisasjoner hvor endringer og uforutsigbarhet ofte er en del av hverdagen, er det viktig å ha ledere og medarbeidere som tar ansvar for seg selv og sine egne ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Optimalt bør dette skje med glede som smitter mellom kolleger og en kultur hvor frustrasjon og misnøye har vanskelig for å finne grobunn.

Ledere, mellomledere og ansatte trenger påfyll og inspirasjon i en hektisk hverdag med krav til lønnsomhet og effektivitet. Med seminaret får man en bevissthet og refleksjon rundt egen hverdag på en munter og inspirerende måte, og kan yte mer i arbeidet. Vi bygger effektive team.

Det gjennomføres dagssamlinger som er faglige relevante og blir konkret knyttet opp til arbeidstakernes eller lederens funksjon og rolle. Vår erfaring gjennom mange år er at deltakerne på slike samlinger opplever innhold og metode som påfyll for seg selv og ikke minst for gruppen.

Innhold.  Det vil være en rød tråd gjennom dagssamlingene som inneholder blant annet:

  • Bevissthet og modning på ansvarsområder og funksjon
  • Forståelse av ulike mennesketyper og personlighetsprofiler
  • Subjektiv trygghet som leder eller ansatt
  • Krav i hverdagen og omstillingstempo
  • Hersketeknikker, ledelse og valg
  • Press og ytelse
  • Sliten/Utbrent
  • Kulturutfordringer

Innhold kan revideres ut i fra spesifikke bedriftsinterne forventninger og utfordringer.