Foredrag: Viktige utviklingstrekk som påvirker din bedrift.

Styrk din posisjon og møt morgendagens krav.

Med utgangspunkt i et forskningsprosjekt om utviklingstrekk i samfunnet og generasjonsforskjeller i arbeidslivet med hovedfokus på unge voksne formidles resultatene til bedrifter og institusjoner.  Kunnskapen kan brukes i produktutvikling, markedssegmentering, samfunnsforståelse og i HR-arbeidet.

Forskningen baserer seg på en sosialantropologisk studie samt data fra Statistisk Sentralbyrå, Forbruker & Media m.m.