Eksterne styrekandidater

Vi tilbyr styrekandidater i hele Norge.

Har din bedrift behov for ekstern styreleder eller styremedlem? Vi tilbyr kvalifiserte styrekandidater.

Vårt firma har kjernekompetanse på tilbud og rekruttering av eksterne styrekandidater. Vi har en pool av kvalifiserte styrekandidater som ønsker å bidra med sin kompetanse, erfaring og ressurser. Kandidatene ivrer etter å benytte sin kompetanse i eksterne styrer.

I tillegg til styrepoolen rekrutterer vi også etter behov i vårt samarbeidsnettverk og relasjonsnettverket.

Vi er opptatt av kvalitet og at eventuelle kandidater er bevisst sin rolle i styrearbeidet. Vi har derfor et kvalifiseringsprogram for våre kandidater som innbefatter kompetanseheving og refleksjon rundt egne kvalifikasjoner og bidrag i styresammenheng.

Dette innebærer at Styre og ledelse kan videreformidle kandidater med kvalitet, tyngde og troverdighet.

En ny og uavhengig styrekandidat som har fokus på selskapets beste gir en rimelig kompetanseheving i styret som både du personlig og selskapet vil ha mye glede av.

Formidling av styrekandidater er en tillitsak. Ta kontakt for en uformell og uforpliktende samtale eller et møte.
Kontaktinfo: Daglig leder Inger Marie Ellingsen, tlf. 915 70 326 eller send en mail til sl@styre-ledelse.no eller fyll ut skjema på denne linken: Få mer informasjon