Effektivt og ressursbesparende lønnsoppgjør

Lønnsoppgjør kan være svært tidkrevende for mange bedrifter. Forhandlingsperioden kan være lang og ressurstappende.  Fagforeningene har mange synspunkter, det gis en vurdering av den ansatte og ofte er det følelsesbetont.

Vi har utviklet et databasert system for lønnsoppgjør som er ressursbesparende, oppleves som
rettferdig og gir viktig informasjon til ledere og ansatte.