Økt verdiskaping med “Creating Champions”

Mange bedrifter har arbeidstakere som er enere eller såkalte “champions”. Disse arbeidstakerne har størst “know-how”, og bidrar til en stor andel av bedriftens resultat. Som bedrift vil man gjerne ha flere av disse dyktige medarbeiderne.

Styre og Ledelse AS har et program for å utvikle flere “champions”. Programmet sikrer verdiskapingen i bedriften, og man får beholde de dyktigste medarbeiderne.  I tillegg sparer bedriften tid og ressurser, og man oppnår et raskere resultat og kontinuerlig fremdrift i gjennomføringen.

“Creating champions” er core business, fremtidsrettet og sentralt for bedriftens utvikling.

Ta kontakt med sl@styre-ledelse.no for mer informasjon.