Profesjonelt styrearbeid. Nettkurs

Dette kurset i styrearbeid gir deg grunnleggende forståelse for styrearbeid.

Målgruppe:
 Kurset i styrearbeid passer for deg som er eller skal bli styreleder, styremedlem, daglig leder eller eier.

    1. Grunnleggende styrearbeid: I denne studieenheten får du grunnleggende kompetanse og forståelse av styrearbeid. Her får du vite hva som er styrets oppgaver, roller og myndighet i selskapet. Du får også en innføring i den økonomiske risikoen, lover og regler.
    2. Daglig leder og styret: daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold og frekvens, og det personlige erstatningsforholdet i et AS. Studieenheten fokuserer på daglig leders oppgaver i forhold til styret.
    3. Styremøte og økonomi: Denne studieenheten tar for seg gjennomføring av styremøte med agenda, protokoll, lover og formalia. Studieenheten fokuserer på oppgavene til dem som sitter i styret, rapporterer til styret, eller er styresekretær. I tillegg har studieenheten en liten teoridel med hensyn til økonomi- og regnskapsfaget. Strategi og digitalisering er også en vesentlig del av styrearbeidet og vi kommer inn på dette emnet i denne delen.
    4. Praktisk styrearbeid med sjekklister, tips og råd.

Pris og påmelding her

Kurs utviklet av Styre og Ledelse AS
Ved plagiering, kopiering, distribuering eller andre type bruk av materialet vil vedkommende bli anmeldt i henhold til åndsverksloven.