Styret og daglig leder – nettkurs

Dette er en del av fire studieenheter som inngår i kurset profesjonelt styrearbeid. Denne delen tar for seg daglig leders rolle og styre.

Styret og daglig leder – nettkurs

Innhold: Daglig leders rolle, økonomiske ansvar, rapporteringsplikt, innhold og frekvens, og det personlige erstatningsforholdet i et AS. Studieenheten fokuserer på daglig leders oppgaver i forhold til styret.

Ler mer, pris og påmelding

Lykke til!

 

Kurs utviklet av Styre og Ledelse AS
Ved plagiering, kopiering, distribuering eller andre type bruk av materialet vil vedkommende bli anmeldt i henhold til åndsverksloven.