Aksjeiere styrearbeid – nettkurs

Dette er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Her får du vite mer om aksjeeiers økonomiske ansvar, plikter, erstatningsforhold, lover og regler i et AS.

Aksjeiere styrearbeid – nettkurs

Innhold

 • 26 korte, konsise grunnleggende leksjoner og 26 oppgaver til hver leksjon.
 • Relevante artikler til inspirasjon og ettertanke
 • Utdrag av loven på spesifikke områder.

Maler

 • Protokoll generalforsamlingen
 • Innkalling generalforsamling
 • Vedtekter AS
 • Stiftelsesdokument
 • Aksjeeiebok
 • Aksjonæravtale
 • Fullmakt – stedfortreder generalforsamlingen
 • Kapitalutvidelse – aksjeutvidelse
 • Taushetserklæring styreverv
 • Fratredelseserklæring styreleder/styremedlem
 • Mistillitsforslag styreleder/styremedlem/styre
 • Villighetserklæring styremedlem, erklæring fra styreleder, styremedlem

(Andre maler som styreprotokoll, vedtekter, protokoll generalforsamling m.m. er i våre øvrige kurs).

Kurset koster kr 1.260 pr. stk, og du kan betale med kort/PayPal.

Les mer

Lykke til!

 

Kurs utviklet av Styre og Ledelse AS
Ved plagiering, kopiering, distribuering eller andre type bruk av materialet vil vedkommende bli anmeldt i henhold til åndsverksloven.