Styrekurs for daglig leder

 

Styrekurs for daglig leder retter seg spesielt mot daglige ledere og det spesielle forholdet mellom drift / daglig ledelse og styret. Det er helt vesentlig at støtte, samspill og kontrollfunksjonen mellom daglig leder og styret fungerer tilfredsstillende.

Både daglig leder og styremedlemmer har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard. Kurset er konkret og tar opp rapporteringsmåter, -innhold og frekvens. Daglig leder har spesielle plikter og rettigheter overfor styret, men også overfor generalforsamlingen. Kurset gir trygghet for daglig leders funksjon og bidrar derved til at daglig leder ikke kommer i et personlig erstatningsforhold for eiere eller parter nevnt i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Kurset kan leveres som 7 timers kurs, og tilfredsstiller da regnskapsførerforskriften sine krav om etterutdanning for regnskapsførere.

For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 915 70 326

Planlagte kurs:

Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Kanskje et søk hjelper.