Styrekurs for ansattvalgte

Ansatt valgt styremedlem retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som ansatt valgt styremedlem.
Ansatt valgte styremedlemmer, observatører og varamedlemmer kan også ha stor nytte av våre praktiske tilleggsmoduler:

Daglig ledere og styremedlemmer generelt vil også kunne ha nytte av kurset med for å klargjøre ansattes rettigheter, bli kjent med reglene omkring valgprosessen og selskapets plikter i denne sammenheng.

Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer.  I tillegg gis det praktiske råd om løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 915 70 326

Planlagte kurs:

Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Kanskje et søk hjelper.