Regnskap, analyse og nøkkeltall

balanseEtter gjennomgått kurs i Regnskap – Analyse og Nøkkeltall er man godt rustet til å forstå sammenhenger og eventuelt avdekke feilføringer eller uregelmessigheter. Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard. Styremedlemmer og daglig leder har et objektivt og individuelt ansvar for å forstå og godkjenne et resultatregnskap med balanse.

Det kreves forkunnskaper minimum på nivå med det som gjennomgås i grunnkurset (Nr 1400 Grunnleggende Regnskap).

Kurset passer også for styremedlemmer i offentlige styrer eller foretak. Kursinnhold og materiell i Regnskap, analyse og Nøkkeltall ivaretar dette på en konkret og lettfattelig måte.

Passer for alle som har behov for å forstå et regnskap, og å kunne utføre sin kontrollfunksjon som leder eller styremedlem.

Temaer med nøkkeltallgjennomgang, oppgaver og praktiske eksempler som gir aha-opplevelser

For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 915 70 326

Planlagte kurs:

Vi klarer ikke å finne det du leter etter. Kanskje et søk hjelper.