Profesjonelt styrearbeid

styrearbeid-300x300Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard. Aksjeloven i Norge er en såkalt minimumslov, dvs, at vi har muligheter til tolkninger av lovteksten. For holdbare fortolkninger trenger vi kunnskap om lovens intensjon, disse finner vi i kommentarene samt i forarbeidene til lovene.

Kursinnhold og materiell i Profesjonelt Styrearbeid ivaretar dette på en konkret og lettfattelig måte.

Kurset kan leveres som 7 timers kurs, og tilfredsstiller da regnskapsførerforskriften sine krav om etterutdanning for regnskapsførere.

Temaer med paragraf- og lovhenvisninger, oppgaver og praktiske eksempler.

For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 915 70 326

Planlagte kurs:

Event Sted Dato
Profesjonelt styrearbeid Best Western Hotell, Oslo
  • oktober 24, 2019 10:00
Resigstrer
Profesjonelt styrearbeid Nova Hotell, Kurs-konferanse, Trondheim
  • november 4, 2019 10:00
Resigstrer
Profesjonelt styrearbeid Best Western Hotell, Oslo
  • november 21, 2019 10:00
Resigstrer
Profesjonelt styrearbeid Best Western Hotell, Oslo
  • januar 30, 2020 10:00
Resigstrer