Kurs

VI holder åpne dagskurs og bedriftsinterne kurs. Vi kommer gjerne til din bedrift og gjennomfører kurs for styret, ledergruppen eller de ansatte. Vi tilpasser kursene til behovet i din bedrift.

Styrearbeid

Nettkurs styrearbeid

Profesjonelt styrearbeid

Styrekurs for ansattvalgte

Styrekurs for daglig leder

Regnskapsforståelse

Regnskap, analyse og nøkkeltall

Ledelse


Hersketeknikk og ledelse

Kommunikasjon og ledelse

Konflikthåndtering og ledelse

Annet


Strategiarbeid

Organisering av virksomheter