Referanser:

Vi er veldig fornøyd med prosessen fra Styre og Ledelse AS som førte frem til utvelgelse av styreleder. Lærerikt, nyttig og en bevisstgjøring av strategi og retning for vår virksomhet.
LANDSKAPSFABRIKKEN AS, Landskapsarkitektkontor, Inge Dahlman og Andreas Nypan

Vi velger ekstern styreleder for å profesjonalisere vår virksomhet, oppnå bedre lønnsomhet og en mer
forutsigbar inntektsstrøm
Det er absolutt å anbefale for andre virksomheter. Styre og Ledelse bidro til å velge en god styreleder for oss.
ALT INSTALLASJON AS, Håndverksbedrift, elektro, Øyvind Kjær.

Sameiet Tonsenhagen 9 i Oslo. 42 enheter.
Styremedlem Bara Edibe Mirza er fornøyd: – «Vi er i en periode med mye rehabilitering. Etter en arbeidskrevende fasadeoppussing ble det foreslått å få ekstern styreleder. Vi skal ta rørene og skifte ut heisen, og det blir mye for en intern å kombinere dette med full jobb. Vår nye styreleder er svært handlekraftig, og han tenker på ting som ikke vi ville gjort. Jeg synes det har fungert veldig bra, sier Mirza».

Gunnarsbø borettslag, Tønsberg 13 boenheter.
Styremedlem Bodil Karlsen sier følgende: «En del av bygningsmassen er over hundre år gammel, og det er stadig vedlikeholdsbehov. Ingen av beboerne har tid eller lyst til å være styreleder. – Først hadde vi en ekstern som ikke fungerte, men for tre år siden tok vi kontakt med Styre og Ledelse. Vår nye styreleder har gjort en god jobb. Han har fått orden på både økonomi og vedlikehold».

Eksterne styrekandidater formidlet av Styre og Ledelse AS uttaler følgende:

Torbjørn Pettersen, Oslo: Jeg liker å jobbe som ekstern styreleder fordi det gir meg glede i å fylle et behov samtidig som vervet kan tilpasses min tilværelse som tidlig pensjonist. Styre og Ledelse AS er profesjonelle og ryddige og formidler relevante oppdrag. 

Per Omsveen: Jeg har nå over flere år hatt et positivt samarbeide med Styre og Ledelse, som skaffer meg styre-oppdrag ut fra de kriterier jeg oppgir. Styre og ledelse er en positiv samarbeidspartner og god sparring partner, som jeg setter stor pris på.

Gjennom arbeidet som ekstern styreleder kommer jeg i kontakt med mange spennende problemstillinger og hyggelige mennesker. Jeg må berømme OBOS sine verktøy Styrerommet.no og Vibbo.no, som bidrar til at styrearbeidet blir effektivt, godt dokumentert og enhetlig. Det er særdeles viktig for oss eksterne styreledere som administrerer flere boligselskaper.

Som styrerepresentant i aksjeselskap er erfaringene fra samarbeidet med Styre & Ledelse er udelt positive. De er veldig «korrekte» og har en høy forretnings-etisk standard samtidig som de er pragmatiske.  Vi utveksler erfaringer og synspunkter, og har glede av hverandre profesjonelt. Tilbakemeldingene fra Styre & Ledelse veldige tydelige og presise og de er til uvurderlig hjelp.
PEKAMA AS, Morten Hvidsten

Kunder:

qmatec wennwvold blink hus everit nsi rsp Systemblokk+AS__120082 østfold rørCP sandkvinnenettverket fixel medkjemi-logo

 

Aa elektroMartinsen og sønnRønsstorm_logo_nystenleggingaarnes vangseter-logo Viking Trafikk Hamborg Print HTSbyggbelegg-elvestad espegard as bekkevold

 bølgen landskap Tronrud-Engineering gsæther