Styrekurs for ansattvalgte

  • Styrekurs for ansattvalgte
    oktober 9, 2019
    10:00 - 16:00

STYREKURS FOR ANSATTVALGTE

Ansatt valgt styremedlem retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som ansatt valgt styremedlem. Ansatt valgte styremedlemmer, observatører og varamedlemmer kan også ha stor nytte av våre praktiske tilleggsmoduler: Daglig ledere og styremedlemmer generelt vil også kunne ha nytte av kurset med for å klargjøre ansattes rettigheter, bli kjent med reglene omkring valgprosessen og selskapets plikter i denne sammenheng.

Kurset bygger på Aksjelovens, Allmennaksjelovens og Representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer. I tillegg gis det praktiske råd om løsninger på flere områder, og det legges opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis i kurset.

Kurset kan gjennomføres bedriftsinternt. Ta kontakt med sl@styre-ledelse.no eller tlf. 915 70326.

Sted:  

Telefon til stedet: +47 23 16 17 00

Venue Website:

Adresse:
Karl Johans gt 33, Oslo, Oslo, 0162