Styrekurs for ansattvalgte


 • Styrekurs for ansattvalgte
  februar 3, 2020
  10:00 - 16:00

STYREKURS FOR ANSATTVALGTE Ansatt valgt styremedlem retter seg først og fremst mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Kurset gir en god og grundig innføring i rollen som ansatt valgt styremedlem. Ansatt valgte styremedlemmer, observatører og varamedlemmer kan også ha stor nytte av våre praktiske tilleggsmoduler: Daglig ledere og styremedlemmer generelt (more…)

Kurs i strategiarbeid


 • februar 3, 2020
  10:00 - 16:00

STRATEGiARBEID Kurset legger vekt på strategisk planlegging av virksomhetens satsingområder i fremtiden. Temaer er bl.a.: – Tenkemåte – Grunnlag for beslutninger – Innvolvering – Gjennomføring – Oppgaver – Etterarbeid _______________________________________ For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 33 80 59 20 (more…)

Styrekurs for daglig leder


 • Styrekurs for daglig leder
  februar 24, 2020
  10:00 - 16:00

Styrekurs for daglig leder retter seg spesielt mot daglige ledere og det spesielle forholdet mellom drift / daglig ledelse og styret. Det er helt vesentlig at støtte, samspill og kontrollfunksjonen mellom daglig leder og styret fungerer tilfredsstillende. Både daglig leder og styremedlemmer har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk (more…)

Konflikthåndtering og ledelse


 • februar 25, 2020
  10:00 - 16:00

KONFLIKTHÅNDTERING OG LEDELSE Hensikten med kurset er å identifisere kjennetegn på negative holdninger og en usunn kultur på et tidlig stadium. Som ledere har vi behov for innsikt og verktøy for å kunne reagere og håndtere ulike utfordringer hensiktsmessig. Konfliktskyhet og beslutningsvegring fører til uforutsigbarhet og gir kollektiv utrygghet. Vi viser hvordan vi kan snu (more…)

Kurs hersketeknikker og ledelse


 • Kurs Hersketeknikk og Ledelse
  februar 28, 2020
  10:00 - 16:00

HERSKETEKNIKKER OG LEDELSE Bli klar over, kontroller, og behersk de ulike hersketeknikkene som eksisterer privat og i arbeidslivet. Alle kan vi være rammet av eller selv benytte ulke hersketeknikker for å oppnå det vi vil. Er det en del av bedriftskulturen i din bedrift kan det være uheldig både for resultatet og arbeidsmiljøet. På dette (more…)

Bedre resultater i virksomheter med godt styrearbeid


 • Bedre resultater i virksomheter med godt styrearbeid
  mai 11, 2020
  10:00 - 16:00

En teoretisk og praktisk tilnærming til virksomhetens strategi og resultat. Hvordan benytte styret til å oppnå resultater? Vi arbeider med ulike bedriftscase. Hvilke saker skal behandles hvor, og hvilken strategi skal gjennomføres? Hvordan kan hver person bidra mer i styrearbeidet, og på hvilken måte? Tilbakemeldinger og innspill fra foredragsholder, og nyttige innspill fra andre deltakere (more…)