Kurs for lag, foreninger og stiftelser

  • Kurs for lag, foreninger og stiftelser
    oktober 18, 2019
    10:00 - 16:00

Mange bedrifter, virksomheter, lag og foreninger i Norge forvalter betydelige verdier. Hvilket ansvar har man egentlig et styre i de ulike virksomheten. Hvilke lover gjelder? Er det aksjeloven, avtaleloven, konkursloven, borettslagloven/sameieloven o.l. ? Hvilken personlig risiko har styreleder, styremedlemmer, vara eller observatører i virksomhet? Hvor stor betydning har vedtektene?

Dette er kurset for deg som ønsker å vite mer om styrearbeid, lover og regler i ulike type virksomheter

Ethvert medlem av et styre har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger i det vervet man besitter. Med et kurs på området får man kompetanse og erfaringsutveksling som gjør, at man føler seg sikrere, og kan aktivt bidra inn i et styre.
Kurset kan gjennomføres internt. Ta kontakt med sl@styre-ledelse.no eller tlf 915 70 326

Sted:  

Telefon til stedet: +47 23 16 17 00

Venue Website:

Adresse:
Karl Johans gt 33, Oslo, Oslo, 0162