Kurs for lag, foreninger og stiftelser


 • Kurs for lag, foreninger og stiftelser
  oktober 18, 2019
  10:00 - 16:00

Mange bedrifter, virksomheter, lag og foreninger i Norge forvalter betydelige verdier. Hvilket ansvar har man egentlig et styre i de ulike virksomheten. Hvilke lover gjelder? Er det aksjeloven, avtaleloven, konkursloven, borettslagloven/sameieloven o.l. ? Hvilken personlig risiko har styreleder, styremedlemmer, vara eller observatører i virksomhet? Hvor stor betydning har vedtektene? Dette er kurset for deg som (more…)

Organisering av virksomheter


 • oktober 21, 2019
  10:00 - 16:00

Kurset tar for seg forskjellige måter å organisere drift og eierskap i norske virksomheter. Holdingselskap, konsern og driftselskap er en del av temaene på kurset. Kursinnhold og materiell i Organisering av virksomheter ivaretar dette på en konkret og lettfattelig måte. Kurset kan leveres som 7 timers kurs, og tilfredsstiller da regnskapsførerforskriften sine krav om etterutdanning (more…)

Profesjonelt styrearbeid


 • Profesjonelt styrearbeid
  oktober 24, 2019
  10:00 - 16:00

PROFESJONELT STYREARBEID Øk verdiskapingen i bedriften, få tips om bedre styrearbeid, og få større trygghet på lover og regler som gjelder. Dette dagskurset passer for deg som har et styreverv eller ønsker å vite mer om styrearbeid generelt. Med dette kurset får du tips om hvordan du kan øke verdiskapingen i bedriften gjennom styret ditt. (more…)

Kommunikasjon og ledelse


 • Kommunikasjon og ledelse
  oktober 25, 2019
  10:00 - 16:00

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Hensikten med kurset er å forstå kommunikasjon i moderne organisjoner. Identifisere kjennetegn på negative holdninger og en usunn kultur på et tidlig stadium. Som ledere har vi behov for innsikt og verktøy for å kunne forstå kommunitative prosesser i organisasjoner. Hvordan skal vi forstå kritiske organisatoriske forhold som kommunikasjon er betinget av? (more…)

Styrekurs for daglig leder


 • Styrekurs for daglig leder
  oktober 28, 2019
  10:00 - 16:00

Styrekurs for daglig leder retter seg spesielt mot daglige ledere og det spesielle forholdet mellom drift / daglig ledelse og styret. Det er helt vesentlig at støtte, samspill og kontrollfunksjonen mellom daglig leder og styret fungerer tilfredsstillende. Både daglig leder og styremedlemmer har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk (more…)

Profesjonelt styrearbeid


 • november 4, 2019
  10:00 - 16:00

PROFESJONELT STYREARBEID Øk verdiskapingen i bedriften, få tips om bedre styrearbeid, og få større trygghet på lover og regler som gjelder. Dette dagskurset passer for deg som har et styreverv eller ønsker å vite mer om styrearbeid generelt. Med dette kurset får du tips om hvordan du kan øke verdiskapingen i bedriften gjennom styret ditt. (more…)

Kurs hersketeknikker og ledelse


 • november 11, 2019
  10:00 - 16:00

HERSKETEKNIKKER OG LEDELSE Bli klar over, kontroller, og behersk de ulike hersketeknikkene som eksisterer privat og i arbeidslivet. Alle kan vi være rammet av eller selv benytte ulke hersketeknikker for å oppnå det vi vil. Er det en del av bedriftskulturen i din bedrift kan det være uheldig både for resultatet og arbeidsmiljøet. På dette (more…)

Kurs hersketeknikker og ledelse


 • november 13, 2019 - november 14, 2019
  10:00

HERSKETEKNIKKER OG LEDELSE Bli klar over, kontroller, og behersk de ulike hersketeknikkene som eksisterer privat og i arbeidslivet. Alle kan vi være rammet av eller selv benytte ulke hersketeknikker for å oppnå det vi vil. Er det en del av bedriftskulturen i din bedrift kan det være uheldig både for resultatet og arbeidsmiljøet. På dette (more…)

Kurs i strategiarbeid


 • november 13, 2019
  10:00 - 16:00

STRATEGiARBEID Kurset legger vekt på strategisk planlegging av virksomhetens satsingområder i fremtiden. Temaer er bl.a.: – Tenkemåte – Grunnlag for beslutninger – Innvolvering – Gjennomføring – Oppgaver – Etterarbeid _______________________________________ For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 33 80 59 20 (more…)

Profesjonelt styrearbeid


 • november 21, 2019
  10:00 - 16:00

PROFESJONELT STYREARBEID Øk verdiskapingen i bedriften, få tips om bedre styrearbeid, og få større trygghet på lover og regler som gjelder. Dette dagskurset passer for deg som har et styreverv eller ønsker å vite mer om styrearbeid generelt. Med dette kurset får du tips om hvordan du kan øke verdiskapingen i bedriften gjennom styret ditt. (more…)

Kommunikasjon og ledelse


 • november 25, 2019
  10:00 - 16:00

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Hensikten med kurset er å forstå kommunikasjon i moderne organisjoner. Identifisere kjennetegn på negative holdninger og en usunn kultur på et tidlig stadium. Som ledere har vi behov for innsikt og verktøy for å kunne forstå kommunitative prosesser i organisasjoner. Hvordan skal vi forstå kritiske organisatoriske forhold som kommunikasjon er betinget av? (more…)

Kurs hersketeknikker og ledelse


 • Kurs Hersketeknikk og Ledelse
  november 28, 2019
  10:00 - 16:00

HERSKETEKNIKKER OG LEDELSE Bli klar over, kontroller, og behersk de ulike hersketeknikkene som eksisterer privat og i arbeidslivet. Alle kan vi være rammet av eller selv benytte ulke hersketeknikker for å oppnå det vi vil. Er det en del av bedriftskulturen i din bedrift kan det være uheldig både for resultatet og arbeidsmiljøet. På dette (more…)

Kommunikasjon og ledelse


 • Kommunikasjon og ledelse
  januar 10, 2020
  10:00 - 16:00

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Hensikten med kurset er å forstå kommunikasjon i moderne organisjoner. Identifisere kjennetegn på negative holdninger og en usunn kultur på et tidlig stadium. Som ledere har vi behov for innsikt og verktøy for å kunne forstå kommunitative prosesser i organisasjoner. Hvordan skal vi forstå kritiske organisatoriske forhold som kommunikasjon er betinget av? (more…)

Kurs i strategiarbeid


 • Kurs i strategiarbeid
  januar 10, 2020
  10:00 - 16:00

STRATEGiARBEID Kurset legger vekt på strategisk planlegging av virksomhetens satsingområder i fremtiden. Temaer er bl.a.: – Tenkemåte – Grunnlag for beslutninger – Innvolvering – Gjennomføring – Oppgaver – Etterarbeid _______________________________________ For ytterligere info, send oss en mail, eller ring 33 80 59 20 (more…)

Organisering av virksomheter


 • januar 13, 2020
  10:00 - 16:00

Kurset tar for seg forskjellige måter å organisere drift og eierskap i norske virksomheter. Holdingselskap, konsern og driftselskap er en del av temaene på kurset. Kursinnhold og materiell i Organisering av virksomheter ivaretar dette på en konkret og lettfattelig måte. Kurset kan leveres som 7 timers kurs, og tilfredsstiller da regnskapsførerforskriften sine krav om etterutdanning (more…)

Regnskapsforståelse


 • Kurs Hersketeknikk og Ledelse
  januar 16, 2020
  10:00 - 16:00

Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard. Styremedlemmer og daglig leder har et objektivt og individuelt ansvar for å forstå et resultatregnskap med balanse tilstrekkelig til å kunne rette spørsmål ved behov for tilleggsopplysninger. Det kreves ingen forkunnskaper for å få utbytte av dette grunnleggende (more…)

Kurs i regnskap, analyse og nøkkeltall


 • januar 17, 2020
  10:00 - 16:00

Etter gjennomgått kurs i Regnskap – Analyse og Nøkkeltall er man godt rustet til å forstå sammenhenger og eventuelt avdekke feilføringer eller uregelmessigheter. Ethvert registrert styremedlem har et objektivt ansvar om kunnskap, krav og forventninger Aksjeloven setter som juridisk standard. Styremedlemmer og daglig leder har et objektivt og individuelt ansvar for å forstå og godkjenne (more…)

Konflikthåndtering og ledelse


 • Konflikthåndtering og ledelse
  januar 20, 2020
  10:00 - 16:00

KONFLIKTHÅNDTERING OG LEDELSE Hensikten med kurset er å identifisere kjennetegn på negative holdninger og en usunn kultur på et tidlig stadium. Som ledere har vi behov for innsikt og verktøy for å kunne reagere og håndtere ulike utfordringer hensiktsmessig. Konfliktskyhet og beslutningsvegring fører til uforutsigbarhet og gir kollektiv utrygghet. Vi viser hvordan vi kan snu (more…)

Kurs for lag, foreninger og stiftelser


 • Kurs for lag, foreninger og stiftelser
  januar 23, 2020
  10:00 - 16:00

Mange bedrifter, virksomheter, lag og foreninger i Norge forvalter betydelige verdier. Hvilket ansvar har man egentlig et styre i de ulike virksomheten. Hvilke lover gjelder? Er det aksjeloven, avtaleloven, konkursloven, borettslagloven/sameieloven o.l. ? Hvilken personlig risiko har styreleder, styremedlemmer, vara eller observatører i virksomhet? Hvor stor betydning har vedtektene? Dette er kurset for deg som (more…)

Profesjonelt styrearbeid


 • Profesjonelt styrearbeid
  januar 30, 2020
  10:00 - 16:00

PROFESJONELT STYREARBEID Øk verdiskapingen i bedriften, få tips om bedre styrearbeid, og få større trygghet på lover og regler som gjelder. Dette dagskurset passer for deg som har et styreverv eller ønsker å vite mer om styrearbeid generelt. Med dette kurset får du tips om hvordan du kan øke verdiskapingen i bedriften gjennom styret ditt. (more…)