Aktuelt


Organisering Skandinavia

Superspennende rådgivningsoppdrag i dag. Organisere opp et skandinavisk selskap. Holding, styreleder, daglig leder m.m.. Hvilke oppgaver skal ligge hvor i hvilken skandinavisk bedrift, og hva trengs av kompetanse. Kunden møter her hos oss.


Lykkelig som liten

Det er ikke alle bedrifter som ønsker vekst for sin virksomhet. Det er mange problemer knyttet til å vokse.


Snu seg om i tide?

Mange bedrifter ser ikke i krystallkula og avdekker om det står et «tog på perrongen» som man burde ha vært med på.


Snakk norsk!

En søker til Styre og Ledelse har bodd i Norge i 14 år, og kan ikke verken skrive eller snakke norsk.


Endringsledelse

Begrepet endringsledelse har blitt mye brukt de siste par årene og det er ikke uten grunn. Mens mange virksomheter og bransjer tidligere hadde faste rammer og vilkår de kunne forholde seg til, er det i dagens dynamiske samfunn nødvendig å endre seg for å følge med. Endringsledelse handler om å kunne tilpasse seg denne nye virkeligheten og om mulig […]


Styrearbeid, bedriftsrådgivning og strategi

Interesserer du deg for styrearbeid? Dersom svaret er ja, kan vi hjelpe deg med å finne et styre som passer din kompetanse og erfaring. Styremedlemmer er ettertraktet i mange virksomheter for tiden og for å kunne utvikle nye og dyktige folk til styrer har vi en rekke kurs som spesialiserer seg på dette området. Enten du bare vil […]


Kurs i styrearbeid

Styre og Ledelse AS tilbyr styrekurs for å øke styre- og ledelseskompetansen i Norge. Profesjonelt Styrearbeid er et kurs som gir styremedlemmer kunnskap om Aksjelovens krav og forventninger og der man lærer om lovens intensjon for å kunne komme fram til holdbare fortolkninger av lovteksten. Styrekurs for Ansatte retter seg mot styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Med et slikt kurs […]


Lederutvikling og verdiskaping

Stadig flere oppdager at lederutvikling er grunnleggende nødvendig for at virksomheten skal beholde sine beste ledere og samtidig følge den hurtige utviklingen i samfunnet generelt. Det er veldig få områder i dag der man kan operere innenfor stabile faste rammer lenger og det betyr at lederutvikling er en av de viktigste faktorene som bidrar til at virksomheten følger med […]