Aksjeiere styrearbeid – nettkurs

Dette er kurset for deg som er eier i et aksjeselskap, ønsker å etablere et selskap eller er generelt interessert i styrearbeid. Her får du vite mer om aksjeeiers økonomiske ansvar, plikter, erstatningsforhold, lover og regler i et AS.

Aksjeiere styrearbeid – nettkurs

Innhold

 • 26 korte, konsise grunnleggende leksjoner og 26 oppgaver til hver leksjon.
 • Relevante artikler til inspirasjon og ettertanke
 • Utdrag av loven på spesifikke områder.

Maler

 • Protokoll generalforsamlingen
 • Innkalling generalforsamling
 • Vedtekter AS
 • Stiftelsesdokument
 • Aksjeeiebok
 • Aksjonæravtale
 • Fullmakt – stedfortreder generalforsamlingen
 • Kapitalutvidelse – aksjeutvidelse
 • Taushetserklæring styreverv
 • Fratredelseserklæring styreleder/styremedlem
 • Mistillitsforslag styreleder/styremedlem/styre
 • Villighetserklæring styremedlem, erklæring fra styreleder, styremedlem

(Andre maler som styreprotokoll, vedtekter, protokoll generalforsamling m.m. er i våre øvrige kurs).

Kurset koster kr 990 pr. stk, og du kan betale med kort/PayPal for umiddelbart tilgang eller få tilsendt faktura.

Få brukernavn og velg kurs

Ønsker du prøve et GRATIS minikurs i styrearbeid og en quiz på nett først uten forpliktelser?

Få brukernavn og prøv gratis

Her kan du bli kjent med oppsett og innhold på webkursene før du går videre.

 • Gratis minikurs styrearbeid. Fire leksjoner og fire spørsmål. GRATIS
 • 10 quiz-spørsmål. GRATIS

Du trenger verken øretelefoner eller annet for gjennomføring, her styrer du deg selv.

Lykke til!

 

Kurs utviklet av Styre og Ledelse AS
Ved plagiering, kopiering, distribuering eller andre type bruk av materialet vil vedkommende bli anmeldt i henhold til åndsverksloven.